امروزه مصرف محصولات غذایی سالم و طبیعی با رعایت اصول کامل بهداشتی وهمچنین عدم استفاده از نگهدارنده ها و سایر مواد شیمیایی ، به مهم ترین اولویت مصرف کنندگان تبدیل شده است. گروه فردو با هدف تامین این نیازها بیش از یک سال صرف تحقیق و بررسی در صنعت دسر و بستنی ایتالیایی (جلاتو / سوربتو) نموده است.
تاریخ جلاتو به قرن شانزدهم میلادی بر میگردد ،هرچند که در مورد ریشه های آن مقداری اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس اکثر این گزارش ها، برناردو بوونتالنتی(Bernardo Buontalenti )، یک فرد بومی فلورانس مبدع جلاتوی مدرن است.